E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
Erken Evre Mide Kanseri Nedeniyle Laparoskopik Total Gastrektomi Yapılan Hastada Geç Komplikasyona Bağlı Mortalite Nedeni; İnternal Herniasyon
1 Clinic of Gastroenterology Surgery, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 44-46
DOI: 10.14235/bs.2016.905
Anahtar Kelimeler: Internal herniasyon, laparaskopi, mide kanseri, petersen boşluğu
Özet

Laparaskopik gastrektomi sonrası Roux-en-Y rekonstrüksiyonu, batın içerisinde internal herniasyona zemin hazırlayan boşlukların oluşumu ile sonuçlanır.Yüksek mortalite ve morbiditeye neden olması nedeniyle, oluşturulan açıklıkların kapatılması, herniasyonun geliştiği durumlarda tedaviye yönelik girişimlerin gecikmeden yapılması önemlidir. Erken evre mide kanseri nedeniyle laparaskopik total gastrektomi yapılan ve takibinin üçüncü yılında internal herniasyon nedeniyle masif intestinal nekroz gelişen olgu sunulmuştur. Altmış yaşında erkek hasta, akut karın nedeniyle yapılan laparatomide, internal herniasyona bağlı total ince barsak ve sağ kolon nekrozu saptanmıştır. Daha önceden erken ever mide kanseri nedeniyle, laparoskopik total gastrektomi ile Roux-en-Y özofagojejunostomi yapılan hastanın, herniasyonun Roux bacağı mezosunun dorsalinden geliştiği izlendi. Detorsiyona rağmen barsak beslenmesinde düzeltme olmayan hasta, cerrahi sonrası erken dönemde kaybedildi. Laparaskopik mide rezeksiyonu sonrası Roux-en-Y rekostrüksiyonu, batın içerisinde yeni açıklıkların oluşumu ile sonuçlanır. Bu açıklıkların kapatılması ile mortalite ile sonuçlanabilen internal herniasyon önlenebilir. Erken tanı ve tedaviye yönelik cerrahinin zaman kaybetmeden yapılması çok önemlidir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018