E-ISSN 2148-2373
Olgu Sunumu
İki Erkek Kardeşte Kronik Lenfositik Lösemi Olgusu
1 Department of Internal Medicine, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey  
2 Department of Hematology, Bezmialem Vakıf University, İstanbul, Turkey  
Bezmialem Science 2017; 5: 47-49
DOI: 10.14235/bs.2016.866
Anahtar Kelimeler: Kronik lenfositik lösemi, familyal form, monoklonal B hücreli lenfositoz
Özet

B hücreli lenfoproliferatif hastalıklara ait klinik belirti ve bulgular olmaksızın periferik kanda monoklonal B hücre sayısı < 5000/ μ L olmasıyla karakterize monoklonal B hücreli lenfositoz familyal KLL’nin gelişiminde önemli bir risk faktörü kabul edilmektedir. Lenfositozu olan ve ailesinde KLL tanısı olan olguların erken dönemde akım sitometri ile tetkiki ise monoklonal B hücreli lenfositoz tanısı ve takibini sağlamaktadır. Olgumuzda, kardeşi kronik lenfositik lösemi olan ve erken dönemde lenfositoz ile prezente olan 56 yaşında hastanın 2 yıl sonra evre 1-2 kronik lenfositik lösemi tanısı aldığı anlatılmıştır. Aile öyküsü olan bireylerde lenfosit artışının yakından takibinin önemi vurgulanmıştır. 

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018