E-ISSN 2148-2373
BENZER MAKALELER
Derleme
Diyabet, Oksidatif Stres ve Endotel Disfonksiyonu
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.2145
Özgün Araştırma
Multipl Skleroz’u Olan Hastalarda Uzun Latanslı Refleks Yanıtlar ve Korpus Kallosum Alan Ölçümleri
(Bezmialem Science 2016; 4: 5-11)
DOI: 10.14235/bs.2015.525
Diyabetik Hastalarda Median Sinir Anatomisinin Ultrason Eşliğinde Değerlendirilmesi: Kontrollü Çalışma
(Bezmialem Science 2018; 6: 27-30)
DOI: 10.14235/bs.2017.1288
Diyabetik Ayak Sendromu ve Tip 2 Diabetes Mellitus’da İnflamasyonun Bir Göstergesi Olarak İnterlökinler
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.2077
Asemptomatik Diyabetes Mellituslu Hastalarda Supraspinatus ve Biceps Tendonların Ultrasonografik Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.1552
Tip 2 Diyabet Hastalarında Vildagliptin Tedavisinin Portal Ven Basıncı ve Hepatosteatoz Üzerine Etkisi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1050
Olgu Sunumu
İzole Altıncı Kranial Sinir Paralizi Etyolojisinde Zona ve Diyabet Birlikteliği Olan Bir Olgu
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.1766
İzole Altıncı Kranial Sinir Paralizi Etyolojisinde Zona ve Diyabet Birlikteliği Olan Bir Olgu
(Bezmialem Science 2018; 6: 317-319)
DOI: 10.14235/bs.2018.1766
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018