E-ISSN 2148-2373
BENZER MAKALELER
Derleme
Urfa Fıstığının (Pistacia vera L.) Fitoterapik Özellikleri
(Bezmialem Science 2018; 6: 200-205)
DOI: 10.14235/bs.2018.1842
Obezitenin Kadın Üreme Fonksiyonları Üzerine Etkisi
(Bezmialem Science 2015; 3: 78-82)
DOI: 10.14235/bs.2015.532
Dahili ve Cerrahi Tıpta Deliryumun Değerlendirilmesi ve Yönetimi: Bir Gözden Geçirme
(Bezmialem Science 2016; 4: 113-122)
DOI: 10.14235/bs.2016.508
Kalp ve Damar Hastalıklarında Uzun Kodlanmayan RNA Transkriptlerinin Rolleri
(Bezmialem Science 2017; 5: 74-79)
DOI: 10.14235/bs.2016.963
Özefagus ve Mide Gelişimi
(Bezmialem Science 2017; 5: 175-182)
DOI: 10.14235/bs.2017.811
Refeeding (Yeniden Beslenme) Sendromu
(Bezmialem Science 2017; 5: 121-125)
DOI: 10.14235/bs.2016.845
Anatominin Öncülerinden Bir Büyük İsim: Gabriele Falloppio (1523-1562)
(Bezmialem Science 2016; 4: 123-126)
DOI: 10.14235/bs.2016.634
Dünya Antidoping Şifresi: Doğrular ve Yanlışlar
(Bezmialem Science 2018; 6: 301-304)
DOI: 10.14235/bs.2018.2112
Tekrarlayan Düşükleri Olan Kadınlarda Faktör XII Aktivitesinin Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235 /bs.2018.2052
Urfa Fıstığının (Pistacia vera L.) Fitoterapik Özellikleri
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.1842
Özgün Araştırma
Sağlık Üniversitesinde Okuyan Öğrencilerde Bel Ağrısı Görülme Sıklığı ve Risk Faktörleri
(Bezmialem Science 2016; 4: 12-18)
DOI: 10.14235/bs.2016.618
Gebelik Dönemindeki Asemptomatik Bakteriüri: Prevalansı, Antibyotik Duyarlılığı ve Demografik Faktörlerle İlişkisi
(Bezmialem Science 2018; 6: 163-167)
DOI: 10.14235/bs.2017.1772
Birinci Metatarsofalengeal Eklemin Halluks Rigidus Hastalığının Tedavisinde Hemiartroplastinin Fonksiyonel ve Radyografik Sonuçları
(Bezmialem Science 2018; 6: 176-180)
DOI: 10.14235/bs.2017.1945
Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science 2018; 6: 191-195)
DOI: 10.14235/bs.2018.1856
Göğüs Travmalı Çocuklarda Travma Puanlama Sistemlerinin Karşılaştırılması
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.1721
Yaygın Anksiyete Bozukluğu Tanısı Konulan Hastaların Anksiyetelerinin İfade Biçimlerinin Kültürel Yansımaları
(Bezmialem Science 2018; 6: 242-247)
DOI: 10.14235/bs.2018.1710
Tolterodinin İnsan Plazması ve Farmasötik Preparatlarda Dansil Klorür İle Türevlendirilerek Spektrofluorimetrik Tayini
(Bezmialem Science 2017; 5: 50-55)
DOI: 10.14235/bs.2016.500
Statin Kullanan Kardiyovasküler Sistem Hastalarında MTHFR C677T Polimorfizmi
(Bezmialem Science 2014; 2: 38-41)
DOI: 10.14235/bs.2014.311
Hipertansif Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörü olarak Ürik Asit ile CRP, RDW, MPV Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science 2017; 5: 16-21)
DOI: 10.14235/bs.2016.600
Göğüs Travmalı Çocuklarda Travma Puanlama Sistemlerinin Karşılaştırılması
(Bezmialem Science 2018; 6: 253-261)
DOI: 10.14235/bs.2018.1721
Okul Öncesi Dönem Otizm Spektrum Bozukluğu ve Diğer Klinik Gruplarda Televizyon İzleme Alışkanlıkları
(Bezmialem Science 2018; 6: 94-99)
DOI: 10.14235/bs.2018.1423
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Palyatif Bakım Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science 2018; 6: 100-107)
DOI: 10.14235/bs.2018.1582
Larengofissür Kordektomi - Sınır Pozitifliği ve Sürvi Değerlendirmesi
(Bezmialem Science 2016; 4: 56-59)
DOI: 10.14235/bs.2016.643
Türkiye'de Coğrafik Bölgeler Arasında Generalize Pruritus Etyolojik Faktörlerinden Giardia İntestinalis Prevalansındaki Farklılıklar
(Bezmialem Science 2016; 4: 110-112)
DOI: 10.14235/bs.2016.899
Ehrlich Asit Karsinomu Oluşturulmuş Farelerde Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason Dalgaları (HIFU) Etkinliğinin in vivo Araştırılması
(Bezmialem Science 2017; 5: 168-174)
DOI: 10.14235/bs.2017.1417
Çocukluk Çağı Astımında Risk Faktörlerinin Yaşam Kalitesine Olan Etkisi
(Bezmialem Science 2014; 2: 52-57)
DOI: 10.14235/bs.2014.226
Tekrarlayan Düşükleri Olan Kadınlarda Faktör XII Aktivitesinin Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science 2018; 6: 279-282)
DOI: 10.14235/bs.2018.2052
Otizmli Çocuklarda Beyin Difüzyon Tensör Görüntüleme Parametreleri ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science 2018; 6: 283-287)
DOI: 10.14235/bs.2018.1957
ENPP1 p.D85H Mutasyonu Hipofosfatemik Rikets ile İlişkili Olabilir mi?
(Bezmialem Science 2018; 6: 126-129)
DOI: 10.14235/bs.2018.1840
Farklı Güçlerde Uygulanan Potasyum Titanil Fosfat Lazerin Enterococcus faecalis Üzerine Bakterisidal Etkinliği
(Bezmialem Science 2018; 6: 48-53)
DOI: 10.14235/bs.2018.1130
Spinopelvik Parametrelerden Lomber Lordoz ve Sakral Slop Açılarının Lomber Dejeneratif Disk Hastalığı Oluşumuna Etkisi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.2172
Otizmli Çocuklarda Beyin Difüzyon Tensör Görüntüleme Parametreleri ve Etkinliğinin Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1957
Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Palyatif Bakım Konusundaki Farkındalıklarının Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1582
Tekrarlayan düşükleri olan kadınlarda faktör XII aktivitesinin değerlendirilmesi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.2052
Birinci Metatarsofalengeal Eklemin Halluks Rigidus Hastalığının Tedavisinde Hemiartroplastinin Fonksiyonel ve Radyografik Sonuçları
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1945
Yaygın anksiyete bozukluğu hastalarının anksiyetelerini ifade ediş biçimlerinin kültürel özellikleri
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1710
Functional and radiographic results of the hemiarthroplasty in the treatment of hallux rigidus of the first metatarsophalangeal joint
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1945
Gebelik Dönemindeki Asemptomatik Bakteriüri: Prevalansı, Antibyotik Duyarlılığı ve Demografik Faktörlerle İlişkisi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1772
ENPP1 p.D85H mutasyonu hipofosfatemik rikets ile ilişkili olabilir mi?
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1840
Okul Öncesi Dönem Otizm Spektrum Bozukluğu ve Diğer Klinik Gruplarda Televizyon İzleme Alışkanlıkları
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1423
Olgu Sunumu
Kronik Subdural Hematom Drenajı Sonrası Gelişen Apse Benzeri Büyüyen Kistik Lezyon
(Bezmialem Science 2014; 2: 89-92)
DOI: 10.14235/bs.2014.113
Bilateral Talamik Infarkt
(Bezmialem Science 2015; 3: 18-20)
DOI: 10.14235/bs.2015.395
Hidrosefali ile Birliktelik Gösteren Fetal Alkol Sendromu
(Bezmialem Science 2015; 3: 48-50)
DOI: 10.14235/bs.2015.399
Timpanik Membrana Şiş Batmasına Bağlı İzole Periferik Fasyal Paralizi
(Bezmialem Science 2015; 3: 51-53)
DOI: 10.14235/bs.2015.519
Ortodonti-Cerrahi-Protez İşbirliği
(Bezmialem Science 2016; 4: 83-86)
DOI: 10.14235/bs.2016.768
Diyafragmatik Pace Uygulanan Spinal Kord Yaralanması Olan Bir Hastada Preoperatif ve Postoperatif Solunum Rehabilitasyonu
(Bezmialem Science 2016; 4: 134-136)
DOI: 10.14235/bs.2016.825
İki Erkek Kardeşte Kronik Lenfositik Lösemi Olgusu
(Bezmialem Science 2017; 5: 47-49)
DOI: 10.14235/bs.2016.866
Venlafaksin XR Tedavisine Bupropion Eklenmesiyle Gelişen Hiperprolaktinemi Olgusu
(Bezmialem Science 2018; 6: 150-152)
DOI: 10.14235/bs.2018.1119
Ebstein Barr Virus Ensefalitiyle Prezente Bir Status Epileptikus Olgusu
(Bezmialem Science 2018; 6: 156-159)
DOI: 10.14235/bs.2018.1433
Asimetrik Blefarospazm
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2018.1931
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 09.11.2018