E-ISSN 2148-2373
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Bariyatrik Cerrahi ile Kilo Vermenin Trombosit Sayı ve Hacmi Üzerine Etkisi
(Bezmialem Science 2018; 6: 168-171)
DOI: 10.14235/bs.2017.1781
Atopik Astımlı Çocuklarda Ortalama Trombosit Hacmi ve Diğer Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science 2018; 6: 181-185)
DOI: 10.14235/bs.2018.1759
Tekrarlayan Oral Aft ve Behçet Hastalarında Ortalama Trombosit Hacmi Değerlerinin Karşılaştırılması
(Bezmialem Science 2018; 6: 196-199)
DOI: 10.14235/bs.2018.1587
Koroner Arter Hastalğında Paraoksonaz-1 Fenotipi ve Ortalama Trombosit Hacmi ile Oksidatif Stres Arasındaki İlişki
(Bezmialem Science 2015; 3: 24-28)
DOI: 10.14235/bs.2015.492
Bariyatrik Cerrahi ile Kilo Vermenin Trombosit Sayı ve Hacmi Üzerine Etkisi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1781
Hipertansif Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörü olarak Ürik Asit ile CRP, RDW, MPV Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science 2017; 5: 16-21)
DOI: 10.14235/bs.2016.600
Pulmoner Sarkoidozlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Hastalık Aktivitesindeki Değeri
(Bezmialem Science 2017; 5: 22-26)
DOI: 10.14235/bs.2016.437
Bariyatrik Cerrahi ile Kilo Vermenin Trombosit Sayı ve Hacmi Üzerine Etkisi
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1781
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 21.09.2018