E-ISSN 2148-2373
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Koroner Arter Hastalğında Paraoksonaz-1 Fenotipi ve Ortalama Trombosit Hacmi ile Oksidatif Stres Arasındaki İlişki
(Bezmialem Science 2015; 3: 24-28)
DOI: 10.14235/bs.2015.492
Esansiyel Hipertansiyonda Bradikinin B2 Reseptör Geni C-58T Polimorfizminin Total-Kolesterol ve Kan Şekeri Üzerine Etkileri
(Bezmialem Science 2017; 5: 7-15)
DOI: 10.14235/bs.2016.738
Hipertansif Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörü olarak Ürik Asit ile CRP, RDW, MPV Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science 2017; 5: 16-21)
DOI: 10.14235/bs.2016.600
Pulmoner Sarkoidozlu Hastalarda Ortalama Trombosit Hacminin Hastalık Aktivitesindeki Değeri
(Bezmialem Science 2017; 5: 22-26)
DOI: 10.14235/bs.2016.437
Resistin, Koroner Arter Hastalığında Potansiyel Bir Aktör
(Bezmialem Science 2014; 2: 46-51)
DOI: 10.14235/bs.2014.239
Olgu Sunumu
Kronik Böbrek Yetmezliği ve Dissekan Aort Anevrizması
(Bezmialem Science 2017; 5: 186-188)
DOI: 10.14235/bs.2016.1028
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2018 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 30.04.2018