E-ISSN 2148-2373
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Esansiyel Hipertansiyonda Bradikinin B2 Reseptör Geni C-58T Polimorfizminin Total-Kolesterol ve Kan Şekeri Üzerine Etkileri
(Bezmialem Science 2017; 5: 7-15)
DOI: 10.14235/bs.2016.738
Hipertansif Hastalarda Kardiyovasküler Risk Faktörü olarak Ürik Asit ile CRP, RDW, MPV Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
(Bezmialem Science 2017; 5: 16-21)
DOI: 10.14235/bs.2016.600
Olgu Sunumu
Kronik Böbrek Yetmezliği ve Dissekan Aort Anevrizması
(Bezmialem Science ; : -)
DOI: 10.14235/bs.2017.1028
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Bezmialem Vakıf Üniversitesi | Son Güncelleme: 13.12.2017